Dzierżoniów

ZĄBKOWICKA 19

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r., kraj, wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r.,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
ZWYCIĘZCÓW 7

kraj,

Turystyka: Organizator
RYNEK 35

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.